GENÇLER; ALLAH İÇİN EVLENİN!

2

Dogruhaber.com’un Genel Yayın Yönetmeni Mehmed Göktaş, katıldığı bir konferansta İslâm’da evliliğin önemine dikkat çekti. Bu zamanda erken yaşta evlenmenin en önemli kulluk vazifelerinden biri olduğunu söyleyen Göktaş, ailelerin lükse kaçan taleplerinin yanlış olduğunu,  garanticiliğin İslam’da yeri olmadığını, evlenmeyi düşünen mü’minlerin, rızkın Allah’tan geldiği şuurunu unutmaması gerektiğini belirtti. 

Kur’an-ı Kerimde evlilik ile ilgili Bazı Ayetler:

“İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfü ile zenginleştirir. Allah lütfü bol olandır, bilendir.” (Nur Suresi, 32. ayet)

“Kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız. Fakat meşru bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikâh akdine azmetmeyin (kesin karar vermeyin). Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyle ise O’nun azabından sakının. Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır.” (Bakara Suresi, 235. ayet)

“Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” (Nur Suresi, 32. ayet)

Evlilik ile ilgili bazı hadis-i şerifler;

 “Ey gençler topluluğu! Kimin gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik, gözü, (haramdan) sakındırır ve iffeti en iyi şekilde korur” Sahihi Müslim terceme Cilt:7 S:211

“Nikâh sünnetimdir. Sünnetime rağbet etmeyen benden yüz çevirmiştir” (İhya C. 2 S. 60)

 Evlenin çoğalın. Zira doğan çocuk -düşük bile olsa- kıyâmet günü sizin çokluğunuzla iftihar ederim. (İhya C. 2 S. 61)

Geçim korkusu sebebiyle evlenmeyen bizden değildir. (İhya C. 2 S. 61)

Paylaş.

2 yorum

  1. Ahzab 72- Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.

Yorumlar