Temmuz, 2016

Hizmet
0

AKSAKLIKLARDAN DOLAYI BAŞKALARINI SUÇLAMA!

Hiz­met­te bu­lu­nan kim­se, hiz­met­te­ki ak­sak­lık­lar­dan do­la­yı baş­ka­la­rı­nı suç­la­ma­ma­lı, ayıp ve ku­su­ru ön­ce­lik­le ken­din­de ara­ma­lı­dır. Mü­sâ­ma­ha­yı…

1 2 3 38