ALMAN İSTİHBARATI BİNLERCE MÜSLÜMANI FİŞLEDİ

11 Eylül saldırılarından sonra “İslam” ve “Müslüman” kelimeleri Batı medyası ve kimi siyasi çevrelerce “terörist”, “barbar”, “radikal” gibi yaftalarla birlikte zikredilmeye başlandı ve özellikle Batı’da İslam karşıtlığı yayıldı. Bu tarihten sonra hususiyetle Batı’da yaşayan Müslümanlar hedef haline getirildi ve  Müslümanlara yönelik karalama furyası başlatıldı.

Bugün Avrupa'da yaşayan Müslümanların evleri baskınlara uğramakta, banka hesaplarına kolaylıkla el konulabilmekte, camileri yakılmaktadır. İnsan hakları, din özgürlüğü, farklı kültürlere saygı, demokrasi, hukuk devleti vesaire, Müslümanlar söz konusu olduğunda kolaylıkla es geçilebilmektedir. Bu duruma örnek gösterilebilecek en son haber Almanya’da Müslümanlara yapılan fişleme olayıyla gündeme geldi. Cuma namazına giden 3 bin 656 Müslüman'ın fişlendiği, bu fişlemelerin yüzde 40’ının yasalara aykırı ya da hukuken tartışmalı olduğu ortaya çıktı.

Batı dünyasının siyasi liderleri, İslam'a ve onun yüce önderi Allah Resülüne yönelik hakaretleri o çok önemsedikleri ifade ve fikir özgürlüğü nedeniyle engelleyemediklerini ileri sürmekteler. Oysa bunun samimiyetten uzak bir gerekçe olduğu batı dünyasında buna benzer -fikir özgürlüğüne giren- uygulamalarda gerçekleşen politikalardan anlaşılmaktadır.

A

Batılıların, Müslümanların özgürlük alanlarını önemsemediklerini ve hatta Müslümanları bugün tehlike olarak gördüklerini kanıtlayıcı haberlerden biri daha Almanya’da ortaya çıktı. Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaleti iç istihbarat teşkilatının geçen 10 yıllık dönemde, Cuma namazına giden çok sayıda kişiyi fişlediği ortaya çıktı. Anayasal bir hak olmasına rağmen Cuma namazına giden Müslümanların Alman istihbaratı tarafından fişlenmesi, Müslümanların potansiyel şüpheli olarak görülmesi Batı’da İslam karşıtlığının devam ettiğini gösteren en son örnek oldu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KILIFI

Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekili Belit Onay, eyalet hükümetinin, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda reform amacıyla kurulan komisyonun hukuka aykırı fişleme olayını ortaya çıkardığını bildirdi.

Onay “Cuma namazına gitmek, Anayasal bir hak. Aşağı Saksonya eyaletinde Müslümanlar din ve vicdan özgürlüklerini kullandıkları için takip altına alınmışlar. Anayasal özgürlüklerini kullandıkları için Anayasayı Koruma Teşkilatı yani iç istihbarat tarafından izlenmişler. Bu tam bir skandal” dedi.

Eyalette Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) iktidarda olduğu geçen 10 yıllık dönemde camilerde Cuma namazları öncesinde polis kontrolleri yapıldığını ve Müslümanların potansiyel şüpheli görüldüğünü belirtildi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti iç istihbarat teşkilatının 3 bin 656 Müslüman'ı fişlediği, bu fişlemelerin yüzde 40’ının yasalara aykırı ya da hukuken tartışmalı olduğu ortaya çıktı.

Eyalet İçişleri Bakanlığı tarafından ekim ayında görevlendirilen 6 kişilik bağımsız inceleme komisyonu, içistihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yaptığı fişlemeler üzerindeki incelemesini tamamladı.

Aşağı Saksonya’da iç istihbarat teşkilatının bazı gazetecileri "aşırı solcu" şüpheli gibi fişleyip haklarında teknik takip yaptığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan incelemede, Müslümanlara yönelik de çok sayıda hukuk dışı fişleme yapıldığı gün yüzüne çıktı.

CUMA NAMAZINA GİTTİKLERİ İÇİN FİŞLENDİLER

Komisyon tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulan raporda, yaklaşık 100 Müslüman göçmenin yalnızca düzenli olarak belirli camilere Cuma namazına gittikleri için fişlendiği ve uzun yıllar boyunca takip edildiği, bunun yasalara aykırı olduğu bildirildi.

Yasal düzenlemelere göre bireylerin yalnızca şiddet içeren eylemler içerisinde olmaları ya da bu yönde ciddi ipuçları olması halinde kayıt altına alınıp takip edilebileceğine işaret edilen raporda, kişilerin Cuma namazı için aşırılık yanlısı grupların camisine gitmelerinin de fişlenmeleri için gerekçe olamayacağı kaydedildi.

Raporda,  “Sadece düzenli olarak Cuma namazına gitmesine dayanarak bir kişinin anayasaya aykırı faaliyetler içerisinde olduğu yönündeki şüphe belirsizdir” ifadelerine yer verildi.

Raporda, din ve inanç özgürlüğünün Anayasa güvencesi altında olduğu hatırlatılırken, bireylerin rahatsız edilmeden ibadet edebilmesi gerektiği vurgulandı.

ALMAN İSTİHBARATI 3 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMANI FİŞLEDİ

Rapora göre, eyalet iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, geçen dönemde 9 bin 4 kişiyi takip altına aldı. 1975 kişi aşırı sol gruplara üye oldukları şüphesiyle, 3 bin 373 kişi aşırı sağcı oldukları şüphesiyle, 3 bin 656 Müslüman da aşırılık yanlısı grupların etkisinde oldukları şüphesiyle fişlendi.

Komisyonun yaptığı incelemede, Müslümanlara yönelik takip ve fişlemelerin büyük bölümünün hukuki dayanaktan yoksun bulunduğu ya da hukuken tartışmalı olduğu sonucuna varıldı.

Raporda, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından Müslümanlara yönelik yapılan fişlemelerin 20’sinin kesinlikle yasalara aykırı olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Komisyon çalışmalarında, en az 13 Müslüman gencin de reşit olmadan fişlendiği ortaya çıktı.

Raporda, hukuki dayanaktan yoksun ya da tartışmalı olan 791 kişi hakkındaki kayıtların derhal silinmesi talep edildi. Komisyon bu kayıtların tutulmasının, Aşağı Saksonya Anayasa Koruma Teşkilatı’nın görev ve sorumlulukları çerçevesinde görülemeyeceği sonucuna vardı.

Komisyonun çalışması, 631 Müslüman hakkında daha önceki yıllarda başlatılan takibin, somut bir şüphe bulunamamasına rağmen sürdürüldüğünü ortaya çıkardı. Raporda, daha önceki yıllarda bu takibin durdurulması ve kayıtların silinmesi gerektiğine ancak bunun yapılmadığına dikkati çekildi. Komisyon, bu kişiler hakkındaki kayıtların da silinmesini önerdi.

MÜSLÜMANLAR POTANSİYEL ŞÜPHELİ(!)

Almanya’nın 16 eyaletinde iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatlarının uzun süredir Müslümanları potansiyel şüpheli olarak görmeleri, aşırı sağ tehdidi küçümsemeleri ve teşkilatların kullandıkları bazı muhbirlerin aşırı sağcı çevrelerle yakın ilişkisi tepkilere neden olmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrası iç istihbarat teşkilatlarında reforma gidilmesi çağrıları hız kazandı.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle