SULTAN II. ABDÜLHAMİT'İN CUMA SELAMLIĞI MERÂSİMİ

Osmanlı Devleti'nin 34.padişahı olan Sultan II. Abdülhamit Hân'ın Yıldız Camii'ne Cuma selamlığına giderken çekilmiş görüntüleri... II. Abdülhamit döneminde hiç aksatmadan yapılan Cuma selamlıkları, padişahın halkla buluşma ve devletin ihtişamını sergileme törenleriydi.

http://www.youtube.com/watch?v=TaY26_otzJU

II. Abdülhamit Han zamanında birgün yüksek seviyede bir memurun, Çırağan Sarayı önünden geçerken gûyâ:

“–Âh Sultan Murâd Efendimiz!.. Sen başımızda olsaydın, böyle mi olurdu?!.” şeklinde bir söz söylediğine dâir bir jurnal alınmış ve bundan dolayı da o memurun Fizan’a sürgün edilmesi husûsunda irâde-i seniyye sâdır olmuştu. Bu duruma îtirâz eden Sadrâzam Said Paşa’nın:

“–Efendimiz! Bu ne hâldir, anlayamıyorum?! Bu memurun takrîben altı ay önce irtikâb ettiği hırsızlık ve rüşvet suçu sâbit olduğu hâlde kendisini affetmiştiniz. Şimdi ise, çok hafif ve sıradan bir jurnale istinâden onu sürgüne gönderiyorsunuz?!” demesi üzerine, II. Abdülhamit Han, Sadrâzam’a şu cevâbı vermiştir:

“–Hayır Paşa! Ben onu bu jurnalden dolayı sürgüne göndermiyorum! Asıl sebep, bahsettiğin o hırsızlık ve rüşvet suçudur. Ayrıca bu jurnali de kasden kendim verdirttim. Lâkin onu, altı ay evvel böyle bir tertibe baş vurmadan cezâlandırsaydım, yalnız kendisini değil, çoluk-çocuğunu ve akrabâlarını da cezâlandırmış olurdum. Onlar da, eş ve dostlarına karşı mahcub olurlardı. Şimdi ise, bu adamı gûyâ benim sultanlığıma karşı çıkmış bir insan sıfatıyla kahraman telâkkî edecekler... Böyle olmasını tercih ettim!..”

İnsanların kendi aleyhinde düşünmelerine râzı olarak bir âilenin izzet ve şerefini düşünebilmek, büyük bir insanlık, fazîlet ve merhamet numûnesidir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş - Asr-ı Saâdet’ten Günümüze FAZÎLETLER MEDENİYETİ - 2

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

 • Mekanin cennet olsun ey guzel sultanim

  Nerden nereye gelmisiz insan duygulaniyor

  Bu video resimlerle yapılan bir video gerçek çekilmiş değil

  • Bu uzunlukta bir videonun resimlerden teşekkül edebilmesi için kaç tane resme ihtiyacınız var biliyor musunuz? İşkembe-i kübrâdan atmayın.

  Allah ondan razı olsun şefaatine nail oluruz inşallah evliya alim sultan halife 2.Abdülhamid Han hzleri

  Allah rahmet eylesin

  Osmanlı imparatorluğuna nasıl kıydınız...!

  • Fransızlar'a, İngilzler'e ve diğerlerine sorun onu muhterem...

  Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin gönül gözü açık olan ümmeti..Selam olsun sana ey şanlı Osmanlı. Selam olsun sana Şanlı Ecdad.

Yorum Ekle