TAHİR AĞA DERGÂHI'NIN HÂLİ İÇLER ACISI

Fatih'in önemli dini mimarileri eserlerinden biri olan Tahir Ağa Tekkesi'nin hâli içler acısı...

P1320775Haydar Mahallesi, Esrar Dede Sokak'ta bulunan Tahir Ağa Tekkesi, 1760 yılında Kapıcıbaşı Seyyid Mehmed Tahir Ağa tarafından yaptırılmış. Aynı zamanda Uşşaki tarîkatının Salahî kolunun merkezi olan tekke, dönem dönem onarımlar görse de orijinal haliyle günümüze gelebilmiş.

Tekkenin içerisinde yer alan türbelerden biri Beyazıt’ın sütannesi Asude Hatun’un çokgen, kubbeli ve sülüs kitabeli türbesidir. Diğeri, Uşşaki tarikatinin üçüncü piri Silahaddin-i Uşşakî’ye ait ta’lik hatlı, 1783 tarihli açık türbedir.

Günümüze kadar gelebilen birçok tekke ve dergâhın aksine Tahir Ağa Dergâhı, ciddi bir onarıma muhtaç. Tahir Ağa Dergâhı, en son Hüseyin Vassaf Efendi tarafından restore edildi. Bu da 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başına tekabül ediyor. İbnülemin, Hüseyin Vassaf ve nicelerinin gelip geçtiği bu mübarek meclisten elde ettiğimiz görüntüler mevzunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

TAHİR AĞA TEKKESİ'NİN TARİHÇESİ

Tahir Ağa Tekkesi, kapıcıbaşılarından Seyyid Mehmet Tahir Ağa, 1760-1761 yılları arasında tekke, mescit, tevhidhane olarak yaptırmıştır. Tekkenin ilk şeyhi Nakşibendî tarikatından Mehmet Sabir Efendi’dir. Görevli ücretleri ile diğer masraflarının Sultan 3. Mustafa Han vakıflarından verildiği Hadika’da belirtilmiştir. Burada icra edilen tekke musikisinin mensup ve müdavimleri arasında Sadeddin Kaynak da bulunmaktadır.

TAHİR AĞA KİMDİR?

Seyyid Mehmet Tahir Ağa, Surre Eminliği yapmış, dönüşte Şam’da şehitlik mertebesine ermiştir. Kesik başı İstanbul’a getirilerek tekke civarında gömülmüştür.

[caption id="attachment_40608" align="aligncenter" width="599"]3 Tekenin son postnişini Ali Behçet Efendi'nin evi.[/caption]

[caption id="attachment_40618" align="aligncenter" width="600"]4 Asude Hatun'un Türbesi.[/caption]

[caption id="attachment_40609" align="aligncenter" width="300"]2 Tekkenin içerisinden bazı görüntüler.[/caption]

1

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle