SULTAN II. ALAATTİN KEYKUBAT KİMDİR?

Sultan 2. Alaattin Keykubat kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Alaattin Keykubat’ın hayatı…

II. Alaattin Keykubat, 1239 yılında dünyaya geldi. II. Gıyasettin Keyhüsrev’in, Gürcü Kraliçesi Rusudan’ın Anadolu’da Gürcü Hatun diye bilinen kızı Thamara’dan doğan oğludur. Gıyasettin Keyhüsrev, Thamara’yı çok sevdiği ve bu eşi aynı zamanda soylu bir prenses olduğu için Keykubat’ı veliaht ilân etmiş ve emîrlerle devlet ricâlinin biatını almıştı. Fakat onun 1246’da ölümünden sonra devlet adamları siyasî geleneğe uyarak büyük şehzade II. İzzettin Keykâvus’u tahta çıkardılar.

ÜÇLÜ SALTANAT DÖNEMİ (1249-1254)

Aynı yıl Güyük Han’ın cülûs merasimine katılmak için İzzettin Keykâvus’u temsilen Moğolistan’a giden ortanca şehzade IV. Kılıçarslan büyük Kağan’ın verdiği bir yarlıkla döndü. Bu yarlıkta İzzettin Keykâvus ile veziri Şemsettin Muhammet İsfahânî’nin azledildiği ve sultanlığa IV. Kılıçarslan’ın getirildiği bildiriliyordu. Fakat Celalettin Karatay, Haziran-Temmuz 1249’da üç kardeşi birden tahta çıkararak muhtemel bir buhranı önledi; böylece hem Moğollar tatmin edilmiş hem de Selçuklu Devleti’nin itibarı korunmuş oldu.

Beş yıl (647-652/1249-1254) süren bu ortak saltanat döneminde yaş sırasıyla üç Ssultanın da adı hutbede okunuyor, sikke, kitâbe ve belgelere yazılıyordu; bazan da büyük sultan sıfatıyla sadece II. İzzeddin Keykâvus zikrediliyordu.

MOĞOLİSTAN’A YOLCULUĞU

1254 yılında Mengü Han’ın toplantıya çağırdığı kurultaya katılmak için yola çıkan II. İzzettin Keykâvus Sivas’a geldiğinde Celalettin Karatay’ın ölüm haberini aldı ve kapıldığı büyük üzüntü sebebiyle Moğolistan’a gitmekten vazgeçip yerine küçük kardeşi II. Alaattin Keykubat’ı göndermeye karar verdi, bu durumu bir mektupla Mengü Han’a bildirdi.

KEYKUBAT TARAFTARLARININ AMACI

II. Alaattin Keykubat’ın maiyetinde Seyfettin Torumtay, Şücâettin Abdurrahman ve Lala Bedrettin Muslih gibi kumandan ve devlet adamları da vardı; bu kişiler, babası tarafından veliaht ilân edilmesinden dolayı sultanlığın yalnız Alaattin Keykubat’ın hakkı olduğunu açıkça söylüyorlardı. Bunlar, Moğolların para ve mala karşı duydukları zaafı çok iyi bildikleri için Selçuklu tahtının sadece II. Alaattin Keykubat’a tevcih edileceğinden ve kendilerine de önemli mevkiler verileceğinden emindiler; çünkü yanlarında çok kıymetli hediyeler götürüyorlar, bu sebeple de korkmadan konuşuyorlardı. Bu sözlerinden dolayı onlardan hiçbiri Keykubat’a refakat etmekten alıkonulmadı ve hepsi bu şekilde Erzurum’a vardı.

SULTAN II. ALAATTİN KEYKUBAT NASIL ÖLDÜ?

II. Alaattin Keykubat ve maiyetindekiler Erzurum’da bir gece kalıp konakladılar fakat sabahleyin Keykubat, odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni bilinmemektedir.

II. Alaattin Keykubat, Erzurum’da annesi Gürcü Hatun’un yanına defnedildi. Sultanın hastalanarak öldüğü ve naaşının Erzincan’a götürülüp orada toprağa verildiği de rivayet edilir. Keykubat’ın maiyetinde bulunanlardan çoğu Moğolistan’a varıp Mengü Han’ın katına çıkmışlar ve sundukları değerli armağanlardan dolayı istedikleri mevkilere ulaşmışlardır.

Not: Prof. Dr. Faruk Sümer’in Keykubat II, TDV çalışmasından derlenmiştir.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle