MEŞREP NE DEMEK? MEŞREP NEDİR?

Meşrep: Bir kim­se­nin ya­ra­tı­lış­tan ge­len mi­zâ­cı, ta­bi­at, huy. Âdet. Gi­diş, ha­re­ket, ta­vır, tu­tum anlamlarına gelmektedir.

MEŞREP KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Şeyh Şiblî Hazretleri’ne:

“‒Beş devede ne kadar zekât verilir?” diye sorulmuştu. Şeyh Şiblî:

“‒Vâcib olan, bir koyundur; ancak bize göre hepsi Allah içindir.” dedi.

“‒Bu hususta delilin nedir?” diye sorulunca Şiblî Hazretleri şu cevâbı verdi:

‒ Ebû Bekir Efendimiz’dir. O, malının tamamını Allah yolunda infâk etmiştir. Kim bütün malını Allah yolunda bezlederse / cömertçe harcarsa, o, Ebû Bekir Efendimiz’in meşrep ve husûsiyetindedir. Kim de malının büyük bir kısmını infâk ederse, o da, Hazret-i Osman t’ın meşrep ve husûsiyetindedir...

*****

Ehl-i Sünnet veʼl-Cemaat muhtevâsı içindeki gerçek tasavvuf, Peygamber Efendimizʼin hayat düsturlarıyla, zâhiren ve bâtınen bütünleşebilme gayretidir. Rasûlullah r Efendimiz, mânevî kemâlâtın zirvesinde bulunmasına rağmen, nasıl ki zâhirî kulluk vazifelerini de son nefesine kadar büyük bir titizlikle îfâ etmişse, Oʼnu örnek alması gereken her müʼmin de, hangi mânevî makam, mevkî, meşrep ve tarîkatte olursa olsun, şerʼî vazifelerini yerine getirmekle mükelleftir.

*****

Kumarbazların koğuşu, bu cezâevinin en kalabalık koğuşuydu. Burada çoğu asalak meşrep, yâni çalışmadan başkalarının sırtından geçinmeye meyyâl insanlar toplanmıştı. Kemâller üç-beş gün kumarbazların hikâyelerini dinlediler.

Bunların içinde neler yoktu neler… Ne servetini kumarda bitirmiş zengin çocukları, ne kumar yüzünden âilesi dağılmış, çoluk-çocuğu perişan olmuş insanlar…

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle