Kadir Mısıroğlu Kırım Gerçeğini İslam&ihsan'a Anlattı

Meşhur Tarih Araştırmacısı ve Yazarı Kadir Mısıroğlu, Kırım'da yaşanan hadiselerin iç yüzünü, Rusya'nın geleceğe dönük planını, "islam&ihsan"a anlattı. Mısıroğlu, Kırım'ın Rusya'ya iltihâkının bir başlangıç olduğunu, Rusya'da, eski Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurma  meylinin uyandığını ifade etti.

Röportaj: Furkan Hasdemir

TÜRKÎ MEMLEKETLER BOLŞEVİKLERE YARDIM ETMİŞTİ AMA... 

Bolşevik İhtilali olduğu zaman, Bolşevikler, Çarlığı kötülemek için Çarlık Arşivi’ni yayınladılar. Rahmi Ahbâk, Bu arşivin Anadolu ile ilgili olan kısmını, “Anadolu Taksimi” isimli bir kitapta yayınlamıştır. ‘Dünya’yı emperyalist emellerle yıkmak istiyorlar’ diye kötülemek için Çarlık Arşivi’ni neşrettiler arkasından da Sovyetler’in işgal ettiği yerlere istiklâl verdiler. Azerbaycan vs. Türk memleketlerinin hepsi müstakil oldu. Rus Çarlığı’na karşı girişilen bu harekette Çarlık’tan bîzâr olan memleketlerin halkları da Bolşeviklere yardım etti. Bunu anlamak için Zeki Velide Togan’ın Hatıralar kitabına bakmak lazım. Denikin’in orduları, Çarlık taraftarı olarak Komünistlerle savaşırken, onlar da ümitlendiler. Bin atlı ile gidip Lenin’e yardım ettiler. ‘Çarlık yıkılınca biz de istiklâl elde edeceğiz’ dediler ve istiklâli elde ettiler. Ama Komünistler ayakları düz basınca birer birer buraları geriye aldılar. Azerbaycan’ı  vs. Türk memleketlerinin hepsini aldılar.

KIRIM BİR BAŞLANGIÇTIR

Komünizm yıkılırken de aynı şey oldu. Bunlara istiklâl verdiler. Şimdi Rusya toparlandı. Bugünkü liberal anlayışlı Rusya, tekrar Panslavizm’e döküldü. Kırım’dan başladı. Çünkü Kırım halkı toptan sürülmüş olduğu için ve Alman ordularına II. Dünya Savaşı’nda yardım ettiği için Kırım’da, Kırımlı kalmamıştı. Oraya Ruslar dolmuştu. Bolşeviklik yıkıldıktan sonra 5 milyon Kırımlı'yı Sibirya’ya süren Komünistler, Komünizm yıkıldıktan sonra da Kırımlılar'a “buyrun (toprağınıza geri) gelin” dediler. Geri gelen Kırımlı sayısı 500 bin idi. Geriye kalanların hepsi ölmüştü. Eğer ölmeselerdi o 5 milyon, şu anda 15 milyon olurdu. Bu 500 bin orada azınlık olduğu için gayet kolaylıkla orada halkın reyine mürâcat ile, Ukrayna’dan koparılıp Rusya’ya iltihak ettiler. Bu bir başlangıçtır. Şimdi Rusya, Ukrayna’nın Doğu kesiminde Rusların nüfus fazlalığından dolayı ikinci adımı orada atıyor.

DÜNYA GÖZ YUMARSA ÇARLIK DEVRİ GERİ GELİR

Bana bir Azeri sordu,” Bu Azerbaycan’ın başına gelir mi?” Azerbaycan’ın başına gelirse başka sebeple gelir. Çünkü Azerbaycan’da Rus ekseriyeti yok. Ama Türk memleketlerinde olabilir. Oralara çok Rus yerleşti. Özbekistan’da, Kazakistan’da vs. çok Rus var. Onları kullanarak oralarda safha safha yine eski Rus İmparatorluğu’nu kurma meyli uyandı. Panslavizm’in uyanışıdır bu. Bunlar ilk adımlardır. Eğer dünya Rusya’nın eski Çarlık devrine dönmesine göz yumarsa, Rusya bunu gerçekleştirir. Çünkü o devletler karşı koyamazlar Rusya’ya. Ama dünya sahip çıkarsa bu olmaz. Bunu göreceğiz. Ama Rusya Ukrayna’da sonrada başka ülkelere el atacak. Kopardığı bir yeri hazmettikten bir müddet sonra, başka bir yerde, onu hazmedince de başka bir yerde. Yaşananların, Bolşevik İhtilali’nde olan işin tekrarı olduğu görülüyor. Panslavizm ölmemiş yani. 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle