osman gazi   (115 içerik bulundu)

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Bey kimdir? Osmanlı Devleti’nin kurucusu, ilk sultanı, büyük bahadır I. Osman, Osman Bey vey ...

ŞEYH EDEBALİ'NİN, OSMAN GAZİ'YE NASİHATLERİ

Şeyh Edebali Hazretlerinin, Osman Gâzi’yi ve onun şahsında da devlet adamlarını istikâmetlendirece ...

ŞEYH EDEBALİ’DEN OSMAN GAZİ’YE NASİHATLER

Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gâzî’ye yaptığı eşsiz nasîhatlerden... Şeyh Edebali Hazretleri ...

OSMAN GAZİ’NİN KUR’AN’A HÜRMETİ

Cesareti, güzel ahlâkı, misafirperverliği ve nice güzel sıfatlarıyla tanınan Osman Gazi’nin Kur’an-ı ...

OSMAN GAZİ’NİN KABRİNE ZİYARET

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Osman Nuri Topbaş’ın kaleme aldığı Tarihe Yolculuk eserinden “Osman G ...

OSMAN GAZİ'NİN RÜYASI

Devlet-i Âl-i Muhammedî olan Osmanlı Devleti’nin ilk sultanı Osman Gazi'nin rüyasını Şeyh Edebali ...

OSMAN GAZİ’NİN ORHAN GAZİ’YE VASİYETİ

Osman Gazi’nin oğlu için hazırladığı bu meşhur vasiyet, Osmanlı’nın gelecek padişahları için yazılmı ...

OSMAN GAZİ’NİN SON SÖZLERİ

İnsanlığın ekseriyetle kuvvete râm olup nefs sultasında yaşadığı günümüzde, Osman Gâzî ve nesli gibi ...

CENGÂVERLER SULTÂNI OSMAN GÂZİ

İ‘lâ-yı kelimetullâh yolunda muhteşem bir cihan devletinin temelini atan cengâverler sultânı[1] Os ...

SELÇUKLU SULTANI’NIN OSMAN GAZİ’YE DESTEĞİ

  Selçuklu Devleti Moğol istilası karşısında harap ve bîtap düşmüştü. Alêm-i İslâm’ın yeni bir ...