kaza ve kadere iman   (3 içerik bulundu)

KISACA KAZA VE KADERE İMAN

Allâh’ın, mahlûkatın olmuş ve olacak bütün işlerini onları yaratmadan önce ezelî ve ebedî ilmi ile b ...

KAZA VE KADERE İMANIN İNSAN HAYATINA ETKİSİ

Kaza ve kadere imanın insan hayatına etkisi nedir? "Zafer Allah'tandır (c.c)." diyen bir neslin kaza ...

KAZÂ VE KADERE İMAN NEDİR?

Kader sözlükte "ölçü, miktar, bir şeyi belirli ölçüye göre yapmak ve belirlemek" anlamlarına gelir. ...