hac   (6201 içerik bulundu)

Hacı Adayları Hira Mağarası'nı Ziyaret Ediyor

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların ba

Şu Ana Kadar Hac İçin Bir Milyondan Fazla Kişi Geldi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini açıkladı.

Bosna Hersekli Müslümanlar, Hacca "İkrar Duasıyla" Uğurlanıyor

Bosna Hersekli Müslümanlar, ülkede yüzyıllardır devam ettirdikleri "ikrar duası" geleneğiyle hacca uğurlanıyor.

"Mekke Yolu" Projesiyle Türk Hacı Adayları İşlemlerini İstanbul'da Yaptırıyor

Türk hacı adayları, kutsal topraklara gidecek kişilerin Suudi Arabistan’daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları yerlere rahatça ulaş

Haccı Mebrurun Şartı

Hacc-ı mebrur nedir? Amellerin faziletçe en üstünü hangisidir? Kadınlar için cihâdın faziletlisi nedir? Hacc-ı mebrûrun şartı veyahut alâmeti...

Hacca Giderken Helallik Almak Şart mı?

Hacca giderken veyahut gitmeden helallik almak şart mıdır? Neden helallik istenir ve helallik almak neden önemlidir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

THY'den Hac Yolcuları İçin Özel İçerik

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hacı adaylarına yönelik hazırlanan "Yolculukta Hac Eğitimi" adlı videolar

Türkiye'nin İlk Hac Kafileleri Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Diyanet TV, Hac İklimini Evlere Taşıyacak

Diyanet TV, "Hacca Yolculuk" adlı yepyeni bir hac belgeselini ekranlara getiriyor.

Hac İçin Ödenen Paraya Zekat Düşer mi?

Hacca gitmek için ödenen paraya zekat düşer mi? Hac şirketine verilen hac parasının zekatının verilmesi gerekiyor mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.