eli   (35014 içerik bulundu)

Kelime-i Şehadet Nasıl Söylenir?

Kelime-i şehadet nedir? Kelime-i şehadet nasıl söylenir veya getirilir? Kelime-i şehadetin Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamını yazımızda okuyabilirsiniz.

Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i tevhid nedir, ne anlama gelir? Kelime-i tevhid nasıl okunur veya söylenir? Kelime-i tevhidin Arapçası, Türkçe oknuşu ve anlamını yazımızda okuyabilirsi

Delilleriyle Cuma Namazı

Cuma namazının dayandığı deliller.

“Sübhânallahi ve Bihamdihi Adede Halkıhî ve Rıdâ Nefsihi ve Zînete Arşihi ve Midâde Kelimâtihi” Zikri

“Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve rıdâ nefsihi ve zînete arşihi ve midâde kelimâtihi” zikrinin fazileti nedir? Abdullah Sert Hocaefendi anlatıyor...

Nesih Meselesi Tarihselcilik Anlamına mı Geliyor?

Nesih ne demektir? Nesih meselesi tarihselcilik anlamına mı geliyor? Nesih ve tarihselcilik arasındaki fark nedir? Prof. Dr. Halit Çalışkan anlatıyor...

Süfyan es-Sevri’nin (k.s.) Genç Yaşta Beli Neden Büküldü?

Süfyan es-Sevri Hz. genç yaşta belinin neden büküldüğünü soranlara şöyle derdi...

Mevlid Kandili Yurt Genelinde İdrak Edildi

Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

Hanbeli Kimlere Denir?

Hanbeli mezhebinin imamı veya kurucusu kimdir? Hanbeliler hangi mezheptendir veya Hanbeli kimlere denir? Hanbeli mezhebi nerelerde yaygındır? Genel hatlarıyla H

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Yavuz Sultan Selim Kimdir? 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesi Yavuz Sultan Selim’in hayatı, yaptıkları.

Hâlid bin Velid’in (r.a.) Sarığında Sakladığı Sır

Hâlid bin Velid’in (r.a.) sarığının sırrı neydi? O büyük sahabi bu sarığa neden çok önem verirdi?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.