eli   (37111 içerik bulundu)

Duada Ne Kadar Salavat Getirmeliyiz?

Dua ederken/dualarımızda ne kadar salavat getirmeliyiz? “Yâ Rasûlâllah! Ben Sana çok salevât-ı şerîfe getiriyorum. Acabâ bunu ne kadar yapmam gerekir?” diye sor

İ‘lâ-yi Kelimetullah Ne Demek?

İ‘lâ-yi Kelimetullah ne demektir? İ‘lâ-yi Kelimetullah tabiri niçin kullanılır?

Kalb-i Selimin 3 Alameti

Kalb-i selîm sahibi kime denir? Kalb-i selîmin alâmetleri nelerdir?

“Biz İnsanı Mükerrem Kıldık” Ayeti Ne Anlama Geliyor?

“Biz insanı mükerrem kıldık...” (İsrâ, 70) ayeti ne demek istiyor?

“Allahümme İnni Euzü Bike Minel Keseli Vel Harami” Duası İle Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

“Allahümme inni euzü bike minel keseli vel harami…” duası ne için okunur? Hadisi şerifte geçen “Allahümme inni euzü bike minel keseli vel harami…” duasının Arap

Rumeli Hisarı Tarihi

Rumeli Hisarı ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Rumeli Hisarı ne amaçla yapılmıştır? Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı tarihçesi ve özellikleri.

Bir “Ameli” “İbadetten” Ayıran İnce Çizgi

Cihat ne ifade eder? İslam’da sıradan bir “ameli” “ibadetten” ayıran ince çizgi nedir? Müslümanlar olarak bizlerin günümüzde yapacağı en büyük cihât ne olabilir

Zarûrât-ı Hamseyi Muhafaza Edelim

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Zarûrât-ı Hamseyi Muhafaza Edelim” başlığıyla yayınlandı.

Selimiye Camisi'nin Asırlık Kapıları Yenilendi

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin zamanla aşınan, her biri 4 metre yüksekliğinde ve 250 Kg. ağırlığında olan asırlık kapıları aslına uygun

Mekkeli Müşrikler Müslümanlara Ne Gibi İşkence ve Zulümler Yapmışlardır?

Mekke devrinde ilk Müslümanlar ne gibi işkence, eziyet ve zulümlere maruz kalmışlardır?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.