dünya hayatı   (902 içerik bulundu)

Dünya Hayatı Bir Rüyadan İbarettir

Allah rızasını arayan mümin nasıl bir dünya hayatı yaşamalıdır?

Mevlana Hazretleri Dünya Hayatını Neye Benzetiyor?

Müslümanın dünya hayatına bakışı nasıl olmalıdır? Mevlânâ Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor? İşte cevabı...

Dünya Hayatının Rahatına, Eğlenceye ve Geçici Zevklere Dalanlar Dikkat!

Kuran'ı Kerim dünya hayatının rahatlığına dalan, eğlence ve geçici zevkler peşinde koşanlar hakkında ne buyuruyor? Dünya hayatı nasıl bir yerdir? Dünyadaki gaye

Sami Efendi Hazretleri ve Dünya Hayatı

Merhum Sami Efendi Hazretleri, dünya hayatı ile ilgili görüşlerini birçok defa eserlerinde izah etmiştir. Biz de bu görüşleri hülasa olarak ele alalım istedik.

Dünya Hayatını Ahirete Tercih Edenler

Dünya hayatını Ahiret hayatına tercih edenlerin çekeceği cezalar...

Bir Allah Dostunun Dünya Hayatına Bakışı

İlâhî muhabbet deryâsına dalmış bir Hak âşığı olan Bâyezîd-i Bistamî -rahmetullahi aleyh-, gerçek zâhidlerin, dünyaya "kesben değil kalben" değer vermeyenler ol

"dünya Hayatı Sizi Aldatmasın!"

Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: “Bilin ki, dünya hayatı bir oyundur, eğlencedir, bir süstür, aranızda bir öğünüştür.” (Hadîd Sûresi / 20)  “Dünya ha

Dünya Hayatını En Güzel Anlatan Kıssa

Uğruna nice kavgaların yaşandığı dünya nîmetleri de, hakîkatte içi boş bir ceviz gibidir. İnsan, fânî hayat uykusundan ecel îkâzıyla uyanınca, onun ne kadar kıs

Dünya Hayatında Gâyemiz Ne Olmalıdır?

Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenâb-ı Hakk’ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. Ancak dostluk ve muhabbetin şartı; dosttan gelen ezâ ve cefâyı

Dünya Hayatı İnsanı Nasıl Aldatır?

Ali Rıza Temel, Altınoluk Dergisi'nin Şubat sayısında, dünya hayatının insanı nasıl aldattığını ayet ve hadislerle, büyüklerin hikmetli sözleriyle açıklıyor.