Mesnevî   (384 içerik bulundu)

MESNEVİ'DEN İNCİLER

Hak dostları ve onların tercümanı olan Mevlânâ Hazretleri; insanları ince nükteleri anlamaya, latif ...

MESNEVİ’DE LEYLA NEYİN SEMBOLÜDÜR?

Mevlana Hazretleri Mesnevi’de Leyla’yı neyin sembolü olarak lafzediyor? İlah-i aşkı nerde bulmamız g ...

MESNEVİ NEDEN "DİNLE!" DİYE BAŞLIYOR?

Hazret-i Mevlânâ, kâmil insanın gönül sadâsını; bir bakıma da kendi hâlini, ney’in feryâd dilinden a ...

MESNEVİ’DEKİ MEŞHUR HİKAYE

Mevlânâ Hazretleri’nin Mesnevî’deki bu meşhur hikâyesi; âhir zaman ümmeti olmanın hem güzel ve rahme ...

MESNEVİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Mesnevi ortaya nasıl çıkmıştır? Hazret-i Mevlânâ'ya Mesnevi'yi yazdıran şey neydi? 26.000 beyitlik b ...

MESNEVİ'DE NEFİS TERBİYESİ

Allah’a giden yollar insanların nefesleri sayısınca olsa da genel anlamda iki tanedir. Bunlardan bir ...

MESNEVİ'DE MUHABBETİN ALÂMETİ

Muhabbetin alâmeti, şikâyet etmemek… Muhabbetin şartı; namaz, oruç, hac, zekât, gece yolculuğu, çile ...

DÜNYADAN SIKILAN MESNEVÎ ADASINA KAÇIYOR

“Cezîre-i Mesnevî” (Mesnevî Adası), bir seçme beyitler kitabı. Mesnevî'yi daha iyi anlamak için yazı ...

MESNEVÎSİNDE GEÇEN NAHİVCİ İLE GEMİCİ KISSASI

Bir nahiv ile gemici arasında geçen ibretlik kıssa... Bir na­hiv (dil­bil­gi­si) âli­mi ge­mi­ye bi ...

MESNEVİ SVAHİLİCE'YE TERCÜME EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyaca tanınan eseri Mesnevi'yi Svahil ...