1939 YILI SARAYBONA'SINDA OSMANLI İZLERİ

1939 yılında Saraybosna'da çekilen bu videoda halkın giyim-kuşamlarından, icra ettikleri el sanatlarına kadar her şeylerinde Osmanlı izlerinin hakim olduğunu görüyoruz. 

http://www.youtube.com/watch?v=WW1ewKc5loQ

FATİH SULTAN MEHMED'İN BOSNA FERMANI

Fatih Sultan Mehmet, Bosna'yı feth ettiği zaman Osmanlı devlet poltikasının sonucu olarak bölge halkına dini serbestiyet getirmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in buradaki latin papazlarına verdiği 883 (1478) tarihli ferman suretinde yazılı olanlar aşağıdaki gibidir;

 “Nişan-ı hümayun şu ki Ben ki Sultan Mehmed Han’ım, cümle avam ve havassa malum ola ki, iş bu darendegan-ı ferman-ü hümayun Bosna rahiplerine Mezid-i inayetim zuhura gelüp buyurdum ki: mezburlara (adı geçen Hıristiyanlara) ve kiliselerine kimse mani ve mezahim olmayup (sıkıntı vermeyip) ihtiyatsız memleketlerinde duralar. Ve kaçup gidenler dahi emn ü emanda olalar. Gelüp bizim hassa memleketimizde havfsız (korkusuz) sakin olup kiliselerine mütemekkin olalar (yerleşeler). Ve yüce hazretimden ve vezirlerimden ve kullarımdan ve reayamdan (yönetimim altındakilerden) kimse, Hıristiyanlara dahl ve taarruz edüp incitmeyeler, kendülere ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dahi yabandan hassa memleketimize adem gelirler ise yemin ederim ki, yeri göğü yaratan perverdigar Allah’ın hakkı içün, Mushaf hakkı içün, Peygamberimiz hakkı içün şu yazılanlara hiçbir fert muhalefet etmeye.”

ferman

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle