ZOR ZAMANDA İMTİHAN 

0

Ahlâkı güzelleştirmenin zorluklarından biri de zor zamanlarda imtihan edilmesidir.

Meselâ insan; gazabını tahrik edecek bir hâdisenin veya sataşmanın olmadığı bir yerde gayet sakindir. Fakat o tahrik gerçekleştiğinde; sadme-i ûlâda sabredebilmek, dili, eli ve kalbi tutabilmek, işte gerçek güzel ahlâk budur.

Bunun için insanın, nefsini tanıması ve zaaflarını tespit ederek kapatması lâzımdır. Zaaflarını gidermez ise hüsn-i hulk dâimâ zedelenir, zarar görür.

Cenâb-ı Hak, bizlere Habîbi’nin güzel ahlâkından hisseler nasîb eylesin.

Efendimiz gibi duâ edelim:

“Allâh’ım! Yaratılışımı(zı) güzel kıldın, ahlâkımı(zı) da güzelleştir!” (İbn-i Hibbân, Sahîh, III, 239, Hadis no: 959)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Sayı: 161

Paylaş.

Yorumlar