Önceki yazıyı okuyun:
BÜYÜKLERE VE FAZÎLETLİ İNSANLARA SAYGI

Mânevî inkişâf için, Peygamber vârisi âlimlerin, âriflerin ve Hak dostlarının rehberliğine tevâzû ve edeple mürâcaat edip, tavsiyelerini cân u gönülden...

Kapat