ZEYDÎLİK NEDİR? ZEYDÎ KİMDİR?

0

Zeyd’îyye ya da Zeydîlik, Beşciler olarak da bilinir. Zeyd bin Ali’nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir. Zeyd’îyye fıkıhını tâkip eden kişiler Zeydî olarak adlandırılırlar.

Şîa’nın diğer kolu olan Zeydiyye, fıkhî görüşleri itibariyle Hanefî mezhebine bir hayli yakındır. Mest üzerine meshi, gayri müslimin kestiğini yemeyi ve Ehl-i kitap’tan bir kadınla evlenmeyi câiz görmezler. Esasen birer siyasî-itikadî fırka hareketi olan Şîa’nın diğer kolları veya Hâricîlik fıkıh alanında bazı farklı görüşlere sahip ise de bu tür fıkhî farklılıklar diğer Sünnî fıkıh mezhepleri içinde de mevcut olduğundan fazla bir önem taşımazlar.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları, 2002

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMUNDA MEYDANA GELEN MUCİZELER

Peygamber Efendimiz’in ulvî teşrîfi ve bu esnâda vukû bulan hârikulâde hâller... Peygamber Efendimiz, milâdî 571 yılının 20 Nisan’ına tesâdüf eden...

Kapat