YÜZE GÜZELLİK VE NUR VEREN İBADET

0

Gece ve gece ibadetinin önemi nedir? 

Cenâb­ı Hak buyuruyor:

“(O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” (Furkân, 64)

Resûlullah buyurdular:

“Gecede bir saat vardır ki, Allah’tan dünya veya âhiretle alâkalı bir hayır taleb eden bir Müslüman o saate rastlarsa, Allah istediği şeyi ona mutlakâ verir. Bu saat, her gecede vardır.” (Müslim, Müsâfirîn, 166

­GECE NAMAZI KILANLARIN YÜZLERİ NİÇİN GÜZEL VE NURLU OLUR?

Hasan­ı Basrî Hazretlerine sordular:

“­Gece namazı kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur?” Şöyle buyurdu:

“­Çünkü onlar, Rahmân ile başbaşa kalmışlardır…”

Bu beraberlik dolayısıyla âşıklar, gecenin nasıl geçtiğini anlayamadan iştiyak ve muhabbetleri artmış bir vaziyette sabaha ulaşırlar.

İlâhi sır ve hakikatlerin keşfi için gecelerin kıymetini ifade sadedinde Bâyezid­i Bistâmî Hazretleri de şöyle buyurur:

“Geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey fetholunmadı.”

GECE İBADETİNDEN MAHRÛMİYETİN SEBEBİ

Yine Hasan­ı Basrî Hazretleri gece ibadetinden mahrûmiyetin sebebi hakkında der ki:

 “Gece ibâdetine kalkmak, günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir.”

Gecelerdeki mânevi sırrı idrâk eden ehl­i gönül bilir ki, gecelerin feyzinden istifâdeyi ihmâl edenler, sabaha yorgun ve uyuşuk çıkarak gündüzün bereketinden de mahrum kalırlar. Gecelerin nîmetini bilmeyen böyle kimseler için gündüzün hayrını düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla sabahın selâmetini elde etmek isteyen her insan, ilâhî ve mânevî manzaraların iklîmine girebilmek yolunda gecesini gâyeli kullanmak mecbûriyetindedir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Yolculuğu, Erkam Yayınları

SEHER VAKTİ NEDİR, NE ZAMANDIR? SEHER VAKTİNİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

 

 

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
CİDDE MİKATIN İÇİNDE MİDİR, AFAKİLER CİDDE’DE İHRAMA GİREBİLİR Mİ?

Cidde mîkâtın içinde midir, âfâkîler Cidde’de ihrama girebilir mi? Mîkâtın dışında kalan belde ve ülkelerde oturanlara “âfâkî” denir. Âfâkîlerden, hac...

Kapat