Yazar

E.K.

UHUD SAVAŞI

Uhud Dağı nerededir? Uhud Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında yapıldı? Uhud Savaşı’nın sebep ve sonuçları nelerdir? İbret tecellîleriyle dolu bir savaş: Uhud Savaşı… Uhud Savaşı’nın kısaca tarihi… UHUD SAVAŞI KISACA Uhud Savaşı, 23 Mart 625’te Medine yakınlarındaki Uhud Dağı’nda Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapıldı. Savaşın sebebi, Bedir Savaşı’nda hezimete uğrayan Mekkeli müşriklerin

PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE DÖNEMİ

Medine dönemi nedir? Peygamberimizin Medine döneminde neler yaşandı? Medine döneminde meydana gelen hadiseler, gazveler, anlaşmalar ve Peygamberimizin (s.a.v) Medine dönemi hakkında kısaca bilinmesi gereken her şey… Peygamber  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz 622 yılndan Mekke’den Medine’ye hicret etmesi ile Medine dönemi başlamış ve kronolojik olarak aşağıdaki olaylar vuku bulmuştur. İşte sizler için hazırladığımız Medine dönemi

AYET VE HADİSLERLE MİRAÇ GECESİ YAŞANANLAR

İsra ve Miraç hadisesi, hicretten 18 ay evvel vukû bulmuştur. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında Miraç’ta vuku bulan tüm hadiseler… MÎRAÇ NEDİR? Mîrâc, göğe çıkma, yükselme, Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göğe çıkarak Allâh Teâlâ ile görüşmesi anlamına gelmektedir. MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN İSRÂ SÛRESİ İsrâ ve Mîrâç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram,

PEYGAMBERİMİZİN VEFATINDAN SONRA YAŞANANLAR

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in vefat günü neler yaşanmıştı? Peygamberimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vefatından sonra yaşananlar… Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vefât edince Hazret-i Fâtıma -radıyallâhu anhâ-: “Ey babacığım! Rabbine ne kadar da yakınsın! Ey Rabbin dâvetine icâbet eden babacığım! Ey makâmı Firdevs Cenneti olan babacığım! Ey vefâtını Cibrîl’e haber verdiğimiz babacığım!” diyerek

FİL VAKASI NEREDE OLDU?

Fil vakası nerede gerçekleşti? İşte kahrın tecellî ettiği yer. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Vedâ Haccı’nda Minâ ile Müzdelife arasındaki Batn-ı Muhassir’den hızlı olarak geçtiler. Sahâbî hayretle: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Ne hâl oldu ki sür’atlendiniz?” diye sordu. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “–Cenâb-ı Hak, bu mevkîde Ebâbîl kuşlarını göndererek Ebrehe’nin fil ordusunu helâk

BUGÜN DİNİNİZİ KEMALE ERDİRDİM AYETİ

“Bugün dîninizi kemâle erdirdim.” ayeti ne zaman indi, ne anlama gelir? Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vakfede bulunup güneş battığı sırada inen âyet-i kerîme ile dînin tamamlanarak kemâle erdiği bildirildi: “…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık on­lardan korkmayın; Ben’den korkun! Bugün size dîninizi ikmâl ettim; üzerinize olan nîme­timi tamamladım ve

ADİYY BİN HATİM (R.A.) NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Adiyy bin Hatem -radıyallâhu anh- kimdir, zorla mı Müslüman oldu? Adiyy bin Hâtim’in -radıyallâhu anh- Müslüman oluş hikayesi… Cömertliği dillere destân olan Hâtim-i Tâî, Tayy kabîlesindendi ve Adiy’in babası idi. Adiy, kavmi içinde büyük, şerefli, hatîb, hazır cevap, fazîletli ve cömert bir zât idi. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Hicret’in dokuzuncu yılında Hazret-i Ali’yi

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN OĞLU HZ. İBRAHİM’İN VEFATI

Peygamber Efendimiz’in oğlu Hz. İbrahim ne zaman ve nasıl vefat etti? Tebük dönüşünden sonra yaşanan vak’alar… Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Mısırlı Hazret-i Mâriye’den İbrâhîm adında bir oğlu dünyâya gelmişti. Hazret-i İbrâhîm, Tebük dönüşü hastalandı ve bir müddet sonra vefât etti. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buna çok üzüldüler. Mübârek gözlerin­den sessiz sessiz

İBADETSİZ BİR DİNDE HAYIR YOKTUR

İslam’a göre rükûsuz (namazsız) bir dinde hayır yoktur. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, hedeflenen fetihleri tamamlayıp Medîne’ye döndüklerinde, Tâif reisi Urve bin Mesut, nefes nefese arkalarından gelmiş ve Müslüman olmuştu. Ardından Tâif’e dönerek kabîlesini İslâm’a dâvet etmeye baş­ladı. Ancak bir zamanlar kendilerine İslâm’ı teblîğ için gelen Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i bile taşlayan

TEBÜK SEFERİ’NE KATILMAYAN 3 SAHABİ VE TÖVBELERİ

Tebük Seferi’ne kimler katılmadı? Tebük Seferi’ne katılmayan sahabiler ve sahabenin tövbeleri…. Erkeklerden Medîne’de kalıp Tebük Seferi’ne iştirâk etmeyen üç grup vardı: 1- Mâzeretliler: Bunlar, daha evvel âyet-i kerîmede beyân edilen kimseler olup istedikleri hâlde se­fere iştirâk edemeyenlerdir ki, bunlar için Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, İslâm ordusuna: “Medîne’de öyle gruplar var ki, gittiğimiz hiçbir