YAPILAN HAYIR MÜESSESİNE KENDİ İSMİNİ VERMEK CAİZ Mİ?

0

Kişinin yaptırdığı hayır müseesselerine kendi ismini vermesi caiz midir?

Kişinin sağlığındayken yaptırdığı câmi, Kur’ân kursu veya diğer hayır müesseselerine -nâmını sürdürmek gayesiyle- kendi ismini vermesi; riyâ, kibir ve şöhrete kapı açacağından, doğru bir davranış olarak görülmemiştir. Çünkü riyâ -nebevî tâbiriyle- “küçük şirk”tir. (Bkz. Ahmed, V, 428, 429.)

Hâlbuki tevhîd akîdesinin ortaklığa aslâ tahammülü yoktur. Lâkin hayır sahibinin vefâtından sonra, duâlarla anılmasına vesîle olması niyetiyle o esere isminin verilmesinde -riyâ tehlikesi ortadan kalkmış olduğu için- bir beis yoktur.

İLİŞKİLİ HABERLER

KÜÇÜK ŞİRK NEDİR?

RİYA NEDİR?

 

Paylaş.

Yorumlar