VİSAL ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?

0

Visal orucu nedir, nasıl tutulur? Visal orucu tutmanın hükmü…

Yiyip içmeksizin iki veya daha fazla günün oruçlarını birbirine eklemenin hükmü…

VİSAL ORUCU NEDİR?

Visal orucu veya savm-ı visal (iftarsız oruç) iftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruçtur.

Allah Resûlü çok zaman aç olarak oruca başlardı. Bâzı zamanlar savm-ı visâl (iftarsız oruç) tutardı. Sahâbe de böyle yapmak isteyince:

“–Siz güç yetiremezsiniz!” buyururdu. (Buhârî, Savm, 48)

İbn-i Abbas’ın (r.a.) rivâyetine göre, Resûlullah, peş peşe birkaç gece aç sabahlar, hâne halkı da çoğu zaman akşamları yiyecek bir şey bulamazlardı. Zaten ekmekleri de ekseriyetle arpa ekmeği idi. (İbn-i Sa’d, I, 400)

Enes bin Mâlik’in (r.a.) bildirdiğine göre, Fâtıma vâlidemiz, Peygamberimize pişirdiği ekmekten bir parça getirmiş ve Allah Resûlü:

“–Bu nedir?” diye sorduğunda:

“–Pişirdiğim çörektir. Size getirmeden canım çekmedi.” demişti.

Fahr-i Âlem:

“–Üç gündür babanın ağzına giren ilk lokma bu olacak!” buyurdu. (İbn-i Sa’d, I, 400; Heysemî, X, 312)

Yine pek çok rivâyetten öğrendiğimize göre, Allah Resûlü’nün açlıktan beline taş bağladığı olurdu. (Buhârî, Megâzî, 29; Rikâk, 17; Tirmizî, Zühd, 39/2371; İbn-i Sa’d, I, 400)

VİSAL ORUCU HARAM MIDIR?

Hazret-i Ayşe ve Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz iftar etmeden orucu birbirine eklemeyi yasakladı. (Buhârî, Savm 48, 49; Müslim, Siyam 59. Aynca bk. Ebû Dâvûd, Savm 24)

İbni Ömer (r.a.) şöyle dedi:

Resûlullah iftar etmeden bir günün orucunu öbür günün orucuna eklemeyi yasaklamıştı. Ashâb-ı Kiram:

“– Yâ Resûlallah! Fakat sen ekliyorsun? dediler.” Peygamberimiz:

“– Şüphesiz ben sizin gibi değilim. Ben yedirilip içirilmekteyim.” buyurdu. (Buhârî, Savm 48; Müslim, Siyam 56. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 24; Tirmizî, Savm 62)

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ

Paylaş.

Yorumlar