UĞURSUZLUK VAR MIDIR?

0

Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş ötmesi, 13 rakamı, elden sabun ve makas almanın ayrılık getireceği… v.s. Kuş uçurup veya ürkütüp gittikleri yöne göre hüküm çıkarmak, bacanın dumanın çıkışına göre yorumlamalara girmek ve daha neler neler…

Hatırladıkça, saydıkça insana bunaltı veren, bu yanlışların, bu asılsızlıkların günümüzde de aynen hatta daha da etkisini artırarak yaşaması, toplumun her kesimini tesiri altına alması karşısında her konuda olduğu gibi sığınılacak yer “âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hz. Muhammed’in gerçeği ortaya koyan hadisleri sünnetidir.” O (s.a.v.) mes’eleyi temelinden halleden bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

“Uğursuzluk diye bir şey yoktur.” (Buhâri. Tıbi 19, 25, 43-45; Müslim, selâm, 102 vd.)


Kadın,
ev ve binek’de uğursuzluk bulunabileceğine dâir bir rivâyeti Hz. Âişe velidemiz; “Cahiliye arabları bu üç şeyde uğursuzluk olduğuna inanırlardı”, diye açıklamış ve İslâm’ın uğursuzluk görüşüne katılmadığını kesinlikle ortaya koymuştur. “Uğursuzluk vehmiyle hiçbir niyet edilen işten geri dönülmemesi gerektiği” Taberânî’nin rivâyet ettiği bir hadiste yer almaktadır.

Kaynak: İ. Lütfi Çakan, Hurafeler ve Bâtıl İnanışlar

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
NUSRETİYE CAMİÎ’NİN ÖZELLİKLERİ

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, Yeniçerilere karşı kazanılan zaferin anısına inşâ edilen, halk arasında “Tophane Camiî” diye bilinen Nusretiye Camiî'nin özelliklerini anlatıyor....

Kapat