TEFEKKÜR ETMENİN FAZİLETİ

Tefekkür, bir taraftan üzerimizdeki ilâhî nîmetleri düşünüp şükrümüzü artırmaya, diğer taraftan da hata ve kusurlarımızın farkına varıp telâfisine yönelmeye vesîledir. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri buyurur: “Kendin hakkında, kendin üzerinde…

HZ. YUSUF’UN DUASI

Hz. Yusuf -aleyhisselâm-’ın Cenâb-ı Hakk’a duası: “…(Yâ Rabbî!) Benim canımı Müslüman olarak al ve beni sâlihler zümresine ilhâk eyle.” Bizler, doğduğumuz günden beri her gün bir parça ölüyoruz, farkında…

İNFAK EDENLER DAHA ÇOK KAZANIYOR!

Üzerimizdeki nîmetlerin şükrânesi olarak, o nîmetten mahrum olanlara hizmet ve ikramda bulunmayı, saâdet bilmeliyiz. Hattâ teşekkür edâsıyla infâk etmeliyiz. Alanın minnet altında kalacağı değil, verenin minnettar olacağı şekilde…

100 BİN SAHABE HAYATINI HİZMETE ADADI

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Ve­dâ Hac­cı’nda takrîben yüz yir­mi bin sa­hâ­bî mev­cut­tu. Bun­lar­dan yüz ­bi­nin üze­rin­de­ki sa­hâ­bî, dün­ya­nın muh­te­lif böl­ge­le­ri­ne giderek ken­di­le­ri­ni Allah rı­zâsı uğruna hiz­me­te vak­fet­miş­ler ve ora­lar­da…

OSMANLI’NIN ‘AMİN ALAYLARI’ YAŞATILIYOR

Osmanlı’da, eğitime yeni başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, onlara okuma isteğini aşılamak ve arkadaşlarıyla kaynaştırmak amacıyla düzenlenen “Amin Alayları” geleneği kapsamında Eyüpsultan Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Osmanlı’da eğitime yeni…

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve tüm camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu “Muharrem Ayı ve Aşure Günü” oldu.  “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan…

BÜTÜN İLİMLERİN ZİRVESİ

Bütün ilimlerin nihâî gâyesi ve zirvesi, mârifetullah’tır, “Allâh’ı kalben tanıyabilmek”tir. Bu cihan dershânesinde yapılacak esas tahsil de “Hakk’a kulluğun tahsili”dir. Ayet-i kerîmede; “Kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar Allah’tan (lâyıkıyla) korkarlar.” (Fâtır,…