“TOPRAK GİBİ OLMAK” NE DEMEK?

0

Mevlânâ Hazretleri;

“Tevâzû ve mahviyette toprak gibi ol!..” buyurmuştur.

Nasıl ki toprak, ayaklar altında ezilir, bütün mahlûkâtın cürûfunu kabullenir, sîneye çeker, içinde kaybedip hazmeder, sonra da onlara tertemiz çiçekler, meyveler, gıdâlar olarak takdim ederse; mütevâzı bir müʼmin de toprak gibi olur.

Tevazu, bütün meziyetlerimizi bize bahşeden Cenâb-ı Hakk’a karşı “hiç”liğimizi idrâk edebilmektir.

KİM ALLAH RIZASI İÇİN TEVÂZÛ GÖSTERİRSE…

Cenâb-ı Hak, “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) «Selam!» derler (geçerler).” (Furkân, 63) buyuruyor.

“Allah Teâlâ bana; «O kadar mütevâzı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin!» diye emretti.” (Müslim, Cennet, 64) buyuruyor Efendimiz.

Bilhassa zamanımızda tevazuun zıddı olan gösteriş ve israf, had safhadadır. Yine Efendimiz “Kim Allah Teâlâ’nın rızâsı için (Allâh’ın kullarına karşı) bir derece tevâzû gösterirse, bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir…” (İbn-i Mâce, Zühd, 16) buyuruyor.

TEVÂZÛ NEDİR?

Yûsuf-i Esbat Hazretleri, buyurur;

“Sabahleyin evinden dışarı çıktığında kime rastlarsan, kendinden üstün göresin. Tevâzû odur ki, kim sana hak bir şey söylerse onu kabûl edesin ve senden aşağıdakileri kendinden üstün bilesin.” Zira onların öyle bir vasfı vardır ki, belki o sende yoktur.

Âyet-i Kerîme’de buyrulur;

“İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz.” (el-Kasas, 83)

Şâir ne güzel söyler:

Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât
Mütevâzî olanı rahmet-i Rahmân büyütür.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Mârifet Mektebi, Erkam Yayınlar

Paylaş.

Yorumlar