TİLAVET NEDİR? KIRAAT NEDİR? TERTİL NEDİR?

0

Fatih Çollak Hocaefendi’nin anlatımıyla tilavet nedir? Kıraat nedir? Tertil nedir? Kur’an okuma adabı ile ilgili teorik terimleri açıklıyor…

Tilâvet: Kur’ân-ı Ke­rîm’i usû­lü­ne gö­re, tec­vîd ve tâ­lîm i­le oku­ma anlamlarına gelmektedir.

Kıraat: Okuma, devamlı ve düzgün okuma. Kurân’ın usûl ve kâidesine göre okunması anlamlarına gelmektedir.

Ter­til: Kur’ân-ı Ke­rîm’i usûl ve kâ­ide­si­ne uy­gun şe­kil­de oku­ma anlamına gelmektedir.

KUR’AN’I ÖĞRENME VE OKUMANIN FAYDALARI

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SADIK KOMŞULAR

Sâdık komşular kimlerdir? Hz. Ali’ye (r.a.): “‒Sana ne oldu ey Ebü’l-Hasen! Kabristana komşu oldun, oradan ayrılmıyorsun?!” diye soruldu. O da...

Kapat