TEYEMMÜM AYETİNİN İNİŞ SEBEBİ

0

Teyemmüm nedir, nasıl yapılır? Teyemmüm hangi durumlarda gereklidir? Teyemmüm ayeti ne zaman ve nasıl indirilmiştir? İşte teyemmüm abdestinin alınışı…

Hz. Âişe vâlidemiz şöyle anlatıyor:

“Resûlullâh ile (Müreysî) seferinde berâber idik. Beydâ nâmıyla anılan mevkîye veya Zâtu’l-Ceyş denilen yere gelmiştik ki, benim bir kolyem koptu. Resûlullâh onu aramak için bir müddet orada kaldı, O’nunla birlikte diğer insanlar da kaldılar. Civarda su olmadığı gibi yanlarında da su kalmamıştı. Bir kısım insanlar Ebûbekir’e gidip:

«–Âişe’nin yaptığını gördün mü! Hem Rasûlullâh’ı hem de diğer insanları burada oyaladı. Onlar bir su başında değiller, yanlarında su da yok!» demişler. Rasûlullâh başını dizlerimin üzerine koymuş uyurken babam Ebûbekir çıkageldi.

«–Sen Resûlullâh’ı de insanları da burada hapsettin. Civarda su olmadığı gibi yanlarındaki su da tükendi!» diyerek beni azarladı ve pek çok söz söyledi. Hattâ öfkesini yenemeyip eliyle canımı acıttı. Resûlullâh’ın başı dizimin üzerinde olduğu için hareket etmemeye çalıştım.

TEYEMMÜM AYETİ

Allâh Resûlü sabah kalktığında hiç su yoktu. Bir müddet sonra Allâh Teâlâ teyemmüm âyetini inzâl buyurdu:

«…Hasta yâhut yolculuk hâlinde bulunursanız, yâhut biriniz abdest bozmaktan gelirse, yâ­hut kadınlara dokunmuşsanız ve bu hâllerde su bulamamışsanız, temiz toprakla teyem­müm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar da) ellerinizi onunla meshedin! Allâh size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsân ettiği) nî­metini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.» (el-Mâide, 6)

Üseyd bin Hudayr dedi ki:

«–Ey Ebûbekir âilesi! Bu, ümmet için sizin sayısız bereketlerinizden sâdece biridir.»

Bindiğim deveyi kaldırdığımda kolye altından çıktı.” (Buhârî, Teyemmüm, 1; Ashâbu’n-Nebî, 5, 30)

Üseyd, Âişe vâlidemize:

“Allâh seni hayırla mükâfatlandırsın! Vallâhi ne zaman başına hoşlanmadığın bir iş gelse, Allâh onu senin için de Müslümanlar için de hayır kılıyor.” demiştir. (Buhârî, Teyemmüm, 1)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa 2, Erkam Yayınları

TEYEMMÜM NEDİR, NASIL ALINIR?

HANGİ DURUMLARDA TEYEMMÜM ALINIR?

Paylaş.

Yorumlar