TERAVİH, RAMAZAN’IN TACIDIR

0

Teravih namazı, kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İslâm’ın şeâirindendir. Teravih namazı, orucun değil Ramazan’ın sünnetidir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan gecelerini ihya edenlerin geçmiş günahları affolunur.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.” (Ankebût, 56)

Resûlullah buyurdular:

“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” (Buhârî, Terâvih, 1; Muvatta’, es-Salât fi’r-Ramazân, 2)

TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Hz. Ayşe şöyle anlatır:

“Bir gece Resûlullah, mescitte teravih namazı kıldı. İnsanlar da ona tâbî olarak namaz kıldı, ikinci gece yine kıldı, o gece cemaat çoğaldı. Daha sonra üçüncü veya dördüncü gece cemaat toplandı, fakat Resûlullah mescide çıkmadı. Sabah olunca:

“‒Gece toplandığınızı gördüm, ama teravih namazının size farz kılınmasından korktuğum için çıkıp size teravih kıldırmadım.” buyurdu. Bu hadise Ramazan’da olmuştu.” (Muvatta’, es-Salât fi’r-Ramazân, 1)

TERAVİH NEDİR? TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Paylaş.

Yorumlar