TEBBET SÛRESİ’NİN ÖNEMİ!

0

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, Peygamber Efendimiz’e ve mukaddesetamıza dil uzatan cahillere karşı gerekli tavırları almamız hususunda uyarılarda bulunuyor. 

Mânevî değerlere saldıran, mukaddesâta, ulvî kıymetlere, Peygamberlere ve Hak dostlarına dil uzatan nâdanlar, onların yücelik ve şerefine halel getiremezler. Bu menfî tavırlarıyla ancak kendi sefâlet ve hüsranlarını artırmış, âhiretteki azaplarını çoğaltmış yani Cehennem azâbını kendileri için daha da şiddetlendirmiş olurlar.

Hazret-i Mevlânâ buyurur:

“Köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez.”

Ayrıca böyle durumlarda mü’minler, o zâlimlere karşı, Allah için buğzun tabiî bir gereği olan tavırları sergilemek mecbûriyetindedirler. Zira bu sûretle, İslâm şahsiyet ve vakarını korumak hususunda, gayret-i dîniyyelerinden imtihan edilmiş olurlar.

Îmânın kemâli; lâyıkına muhabbet, yani Allâh’ı ve O’nun sevdiklerini sevmek ve müstahakkına nefret, yani Allah ve Rasûl’ünün düşmanlarına buğzetmektir. Nitekim Tebbet Sûresi, müstehakkına nefretin, yani Allâh’ın sevmediklerine buğzun, en müşahhas bir tâlim ve telkînidir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Mesnevî Bahçesinden İnsan Denilen Muamma, Erkam Yayınları.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
TUR SURESİ’NDEN ETKİLENEN SAHABE

Cübeyr ibni Mut’ım radıyallahu anh uzun müddet İslâm’ın nurundan uzak kalmanın nedâmediyle yaşadı. O, Sevgili Peygam­be­rimiz’den altmışa yakın hadis rivayet...

Kapat