zulmü kaldırmak ve hakkı tevzî etmek için son çâre

İSLAM
0

ZULME KARŞI SON ÇARE

Allah yolunda gayretli olmanın İslâm dînindeki adı “cihat”tır. ALLAH YOLUNDA FEDAKARLIK https://www.youtube.com/watch?v=EUlIRErLz-A Cihat, İslâm’ın muhâfazasına…