zulme boyun eğmek

HAYATIMIZ
0

HİLM NEDİR?

Rabbimiz hilim sahibidir, kullarına son derece yumuşak davranır, kullarının hatâ ve kusurlarına karşı hemen gazaplanmak…