zühd nedir vikipedi

İHSAN
0

Hak dostlarından örnek misallerle; Zühd nedir? Müslüman için önemi nedir? Zühd içinde bir hayat için…

Kıssâlar
0

Zühd; kalbi, fânî varlıklara bağlamamak, onlardan lüzûmu kadar ve asgarî seviyede istifâde ederek asıl ebedî…