Ziyâuddin Efendi

Hac
0

RAVZA-İ MUTAHHARA’DA GÖZETİLEN MUHTEŞEM EDEP

Derviş Ahmed Peşkârîzâde, Medine hatıralarını anlattığı Tayyibetü’l-Ezkâr’da Osmanlı döneminde Peygamberimize gösterilen eşsiz muhabbeti anlatıyor. 18. asrın sonlarında Derviş…