zinde bir vücut için

İSLAM
0

Az yemekte, bilhassa açlık ve oruçta on güzel haslet vardır. Açlıkta kalp safâsı ve hâfıza…