zikir ne demek

SIHHAT
0

ZİKRİN SAĞLIĞA ETKİSİ

Batıda ve uzak doğu kültüründe kabul gören yoga meditasyon gibi ritüelli ibadetlerin bizim kültürümüzdeki karşılığı…

HAYATIMIZ
0

ALLAH KATINDA EN TEMİZ AMEL

Allâh’ı zikretmek, “Allah” lafzını sâdece kelime olarak tekrarlamaktan ibâret değildir. Zikir, ancak tahassüs istîdâdının merkezi…