zengin müslümanlar

Hizmet
0

‘VAKIF İNSAN’ KİMDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de, olgun bir mü’min ola­rak rızâ-yı ilâhîye vâ­sıl ola­bil­me­miz için, sev­diğimiz şey­ler­den infakta bu­lun­ma­mız…