zekta vermeyi reddeten sahabe

İnfak
1

KÂRUN NASIL HELÂK OLDU?

Kendisine az bir dünyalık takdir edilen müʼmin, belki fazlasına sahip olsaydı, mağrur olup azgınlıklara sürüklenebileceğini…