zekatın geçerli olması için gerekli şartlar nelerdir