zekar ne

FIKIH
0

KİMLERE ZEKAT VEREBİLİRİZ?

FÎ SEBÎLİLLAH Âyette zekât verilecek yedinci grup için fî sebîlillâh terimi zikredilmektedir. Kelime anlamı “Allah yolunda”…