Zâriyât 56

Akaid
0

DİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İnsanoğlunun dünyaya geliş sebebi nedir? Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi… İnsan dünyaya kendi isteğiyle…