zaman tarikat zamanı değil imanı kurtarma zamanıdır