zaman tarikat zamanı değil hakikat zamanıdır sözünü nasıl anlamalıyız