zaman tarikat zamanı değil hakikat zamanıdır ne demek