zaman tarikat zamanı değil hakikat zamanıdır ne anlatmak ister