zaman tarikat zamanı değil hakikat zamanıdır anlamı