zahmet

Hizmet
0

ZAHMETSİZ RAHMET OLMAZ!

Hizmet insanı, karşılaştığı tehlike ve güçlükler karşısında yılmamalı, bilâkis çetin şartlar altında bulunmaktan dolayı mukāvemeti…