yüzler

Şahsiyeti
0

EN GÜZEL SİMÂ

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in etrafına îtimat ve huzur telkin eden mübârek yüzü,…