Yusuf rüyası

Ahirete İman
0

Sen, ilk anne. Sen, ilk Hayy tecelligâhı. Sen, ete kemiğe bürünüp anne diye görünen şefkatin…