yusuf gönüllü

Hikâyeler
0

PADİŞAH VE İHTİYAR

Mümin, kendisine nâhoş hareket ve işlere aynıyla değil, bilâkis İslâm’ın gerektirdiği bir güzellik içerisinde mukâbelede…