Yusuf

İbadet Hayatımız
0

SABIR MAKAMI

Sabrın kıymetini bilebilmek, ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için, sabrın içinde derinlere dalmak gerekir. Çünkü;…

Peygamberler Tarihi
0

HZ. YUSUF VE ZİNDAN

Mısır zindanlarını medreseye dönüştüren ve zindanda dahi Hakk’ı haykıran bir peygamber… Yûsuf -aleyhisselâm-, zindana atıldığında…

İMAN
1

SON NEFESTE İMANI KORUMANIN YOLU

Te­ves­sül, me­râ­mı­nı Ce­nâb-ı Hakk’ın sev­dik­le­ri hür­me­ti­ne O’na arz ede­rek du­âya mak­bû­li­yet ka­zan­dır­ma gay­re­ti­nden ibârettir. Yok­sa…